Historia

 • Publikacje Matki Marii Teresy

  W latach 1976 -1994 Matka Maria Teresa pisze i publikuje 26 książek, Regułę Ordo Communionis in Christo.

 • Założenie Unio Zadośćuczynienia przez Miłość

  września 1977 założone zostało „Unio der sühnenden Liebe“ („Unio Zadośćuczynienia przez Miłość”) dla kapłanów i osób świeckich. Dla Matki Marii Teresy dokonanie teog pierwszego założenia jest podstawą późniejszego założenia Communio in Christo, 8 grudnia 1984 roku.

 • Założenie Unio sacerdotalis vivere in Deo

  września 1978 założona została wspólnota kapłanów„Unitas sacerdotalis vivere in Deo“ oraz wspólnota sióstr Unitas reparationis“.

 • Założenie Unio dla Chorych i Cierpiących

  września 1979 założone zostaje „Unio dla Chorych i Cierpiących“.

 • Założenie Unio Pomocy dla Ludzi w Potrzebie w Społeczeństwie T.z.

  23. listopada założone zostaje „Unio zur Hilfe für in Not befindliche Menschen in der Gesellschaft e.V. („Unio Pomocy dla Ludzi w Potrzebie w Społeczeństwie T.z.”) na plebanii w Mechernich-Holzheim.

 • Założenie Unio Pomocy dla Ludzi w Potrzebie w Społeczeństwie

  13. sierpnia 1980 założone zostaje wird die „Unio zur Hilfe für in Not befindliche Menschen in der Gesellschaft gemeinnützige GmbH“ („Unio Pomocy dla Ludzi w Potrzebie w Społeczeństwie społeczna sp.z.o.o. “) z siedzibą  w  Jünkerath/Feusdorf.

 • Założenie Unio Młodzieży Nasza Przyszłość

  Am 30. sierpnia 1980 założnone zostaje Unio Młodzieży „Nasza Przyszłość“ przez Matkę Marię Teresę

 • Założenie Kolektwynej Wspólnoty Effata

  13. września 1981 Matka Maria Teresa zakłada w kościele dolnym w Steyl/Holandia, w trakcie Eucharystii Kolektwyną Wspólnotę „Effata“

 • Utworzenie Centrum Unio

  Utworzenie i oddanie do użytku Centrum Unio (parter) w Mechernich, Bruchgasse jako adres kontaktowy dla ludzi w potrzebie, siedziba Stowarzyszenia oraz pierwsza siedziba wspólnoty kapanów i Matki Marii Teresy.

 • Pozwolenie na zamieszkanie w Centrum

  6 stycznia 1982 biskup Aachen, ks. dr Klaus Hemmerle, na prośbę Matki Marii Teresy,  zezwala kapłanom Unio na wspólne zamieszkanie w Centrum Unio.

 • Otworzenie Domu Effata

  październiku 1982 otwarty zostaje „Dom Effata“, placówka Communio in Christo dla osób starszych w Blankenheim

 • Utworzenie i oddanie do użytku Domu Macierzystego

  1984 utworzony zostaje Dom Macierzysty Communio in Christo in Mechernich i oddany do użytku.

 • Założenie Communio in Christo

  8 grudnia 1984 Matka Maria Teresa zakłada Communio in Christo – wspólnotę kapłanów, sióstr i świeckich.

 • Powstanie Communio in Christo T.z.

  17 maja 1988 „Unio T.z..“ und „Unio sp.z.o.o“  łączą się w „Communio in Christo T.z.“

 • Wizyta w Polsce

  W listopadzie 1988  Matka Maria Teresa, wraz z delegacją Communio in Christo, odwiedza biskupów i parafie diecezji Radom i Lubin w Polsce

 • Siedziba w Częstochowie/w Polsce

  20 marca 1990 powstaje filia w Częstochowie w formie organizacji społecznej „Communio in Christo T.z.“ w celu wspierania ścisłej współpracy z polskimi parafiami i klasztorami.

 • Otwarcie Hospicjum „Stella Maris“

  22 maja 1990 odbywa się otwarcie i poświęcenie Hospicjum „Stella Maris“ w Mechernich przez ks. bpa Edwarda Materskiego z Radomia

 • Przeprowadzka wspólnoty

  Po mniej więcej roku Hospicjum „Stella Maris”, ze względu na wielkie zapotrzebowanie oraz przyjmowanie osób z rzadko spotykanymi schorzeniami, stało się za małe. Z tego powodu wspólnota, licząca 10 członków, przeprowadza się 8 grudnia 1991 roku, stwarzając tym samym miejsce dla dalszych 27 obłożnie chorych pacjentów.

 • Dzień śmierci Matki Marii Teresy

  11 kwietnia 1994 umiera Matka Maria Teresy. Msza św. odbywa się kaplicy domowej Communio in Christo, a pogrzeb na cmentarzu w Mechernich, a przewodzi im liturgicznie ks. Bp dr Edward Materski z Radomia.

 • Poświęcenie pokoju pamięci

  Z okazji 10 rocznicy założenia zakonu, 8 grudnia 1994, ks. bp dr Edward Materski poświęcił pokój pamięci Matki Marii Teresy.

 • Nagroda Alfreda Müllera-Felsenburga

  8 kwietnia 1995 Matka Maria Teresa otrzymuje post hum Nagrodę Alfreda Müllera-Felsenburga w dziedzinie literatury wzniosłej.

 • Wsparcie chorych na AIDS w Lusace/Zambia

  listopadzie 1995 startuje pierwszy projekt pomocy dla chorych na AIDS w Lusace w Zambii poprzez przesyłkę leków przez „action medeor”. Osobą kontaktu w Lusace jest w tym czasie ks. Romuald Szczodrowski, który w 2006 roku napisze pierwszą pracę doktorską na temat misyjnego wymiaru życia i działalności Matki Marii Teresy.

 • Rozpoczęcie budowy placówki opieki długoterminowej

  W lutym 1996 rozpoczęły się prace nad budową placówki opieki długoterminowej Communio in Christo z 153 łóżkami w Mechernich.

 • Położenie kamienia węglowego - placówka opieki długoterminowej

  20 kwietnia 1996 odbyło się położenie kamienia węglowego pod placówkę opieki długoterminowej „Comunio in Christo” w Mechernich przez ks. prałata Stanisława Pionderę, Wikariusza Biskupiego oraz Infułata z polskiej diecezji Radom, który od 1987 jest kapłanem Communio.

 • Podróż do Polski

  W październiku 1996 delegacja Communio ponownie odwiedza Polskę. Podczas wizyty ks. bp dr Edward Materski, 7 października, dokonuje poświęcenia „Sali wdzięczności Matki Marii Teresy” w Seminarium Duchownym w Radomiu.

 • Otwarcie i poświęcenie Placówki Opieki Długoterminowej

  12 kwietnia 1997 odbywa się otwarcie i poświęcenie nowej Placówki Opieki Długoterminowej „Communio in Christo”, wraz ze zintegrowanym w niej Hospicjum Stella Maris przez ks. bpa dra Edwarda Materskiego z Radomia.

 • Pierwsza książka z tekstami Matki Marii Teresy w języku polskim

  Ks. Józef Zielonka publikuje w czerwcu 1997 pierwszą książkę Matki Marii Teresy w języku polskim. Tytuł: „Na progu miłości – Moje spotkania z potrzebami Kościoła i świata”

 • Podróż przez Północną Polskę

  We wrześniu 1998 delegacja Communio udaje się na północ Polski śladami Matki Marii Teresy.

 • Otwarcie centrum dla potrzebujących dzieci

  1 września 1999 otwarte zostaje centrum dla potrzebujących dzieci przez grupę Communio w parafii p.w. św. Michała Archanioła w Skarszewach, na północy Polski . Centrum otrzymuje wsparcie ze stowarzyszenia społecznego „Communio in Cristo T.z.“ w Częstochowie.

 • Założenie Stowarzyszenia Wspierającego Hospicjum „Stella Maris“ T.z.

  29 listopada 1999 założone zostało Stowarzyszenie Wspierające Hospicjum „Stella Maris“ T.z. w Mechernich.

 • Podróż do Zambii

  W czerwcu 2000 ojciec duchowny Communio ks. Hermann Walch, wraz z delegacją Communio in Christo udaje się do Zambii. Tam ks. Thomas Banda i ks. Romuald Szczodrowski składają na jego ręce śluby Communio in Christo.

 • Kupno parceli

  5 lipca 2000 Communio in Christo kupuje, podpisując notarialny kontrakt, parcelę o wielkości 22.000 metrów kwadratowych. Grunt ten to państwowa parcela, położona na południe od dotychczasowego terenu należącego do Communio w Mechernich. Na nim powstać ma nowe hospicjum „Stella Maris“.

 • Poświęcenie hospicjum w Zambii

  19 marca 2001 poświęcone zostało prowadzone przez Siostry Boromeuszki w Mpanshya/Zambia Hospicjum „Matka Maria Teresa” przez kapłana Communio ks. Romualda Szczodrowskiego

 • Współpraca z Hospicjum „Światło“

  W 2001 roku rozpoczyna się współpraca Communio in Christo z Hospicjum „Światło” w Toruniu.

 • Wizyta z diecezji Innsbruck

  lipcu 2001 delegacja diecezji Innsbruck odwiedza na zaprosiny ks. bpa Kothgassera Communio in Christo

 • Założenie Kapituły

  11 września 2001 założona została Kapituła Communio in Christo zgodnie z zamysłem oraz wskazówkami Matki Marii Teresy.

 • Nowy oddział dla pacjentów w stanie apalicznym w Hospicjum „Światło”

  W 2002 roku poświęcony został nowy oddział Hospicjum w Toruniu dla pacjentów w komie, którego dokonał na polecenie Przeora Generlanego ks. Karla-Heinza Hausa kapłan Communio ks. Romulad Szczodrowski.

 • Rozpoczęcie budowy Hospicjum „Stella Maris“

  W czerwcu 2002 rozpoczęła się budowa nowego hospicjum „Stella Maris“ w Mechernich.

 • Położenie kamienia węglowego - Hospicjum „Stella Maris“

  7 grudnia 2002 odbyła się uroczystość położenia kamienia węglowego pod nowe Hospicjum „Stella Maris” w Mechernich przez ks. bpa Zygmunta Zimowskiego z Radomia/Polska

 • Zmiana nazwy stowarzyszenia na „Sozialwerk Communio in Christo e.V.“ – „Dzieło Socjalne Communio in Christo T.z.”

  W styczniu 2003 dotychczasowe stowarzyszenie zmieniło są nazwę na „Sozialwerk Communio in Christo e.V.“  - „Dzieło Socjlane Communio in Christo T.z.” i zostało zarejstrowane jako stowaruzyszenie dobra publicznego w Sądzie Rejonowym w Euskirchen pod cyfrą VR-Nr. 536 . Jest on stowarzyszeniem utrzymującym trzy placówki opieki: placówkę opieki długoterminowej Communio in Christo, Hospicjum „Stella Maris” oraz Dom Seniora „Dom Effata“

 • Założenie „Społecznego Stowarzyszenia Communio in Christo T.z.“

  Również w styczniu 2003 założone zostaje „Społeczne Stowarzyszenie Communio in Christo T.z.” i zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Euskirchen pod cyfrą  VR-Nr. 1221.
  Zgodnie ze statutem obowiązkiem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy ludziom starszym, chorym i młodym, a także społecznie słabym rodzinom, emigrantom, narkomanom oraz ludziom z marginesu społecznego, znajdującym się w potrzebie materialnej bądź duchowej. Jednym z celów statutu należy również szerzenie idei Matki Marii Teresy i założonych przez nią wspólnot.

 • Otwarcie i poświęcenie Hospicjum „Stella Maris“

  12 kwietnia 2003 otwarte i poświęcone zostało nowe Hospicjum „Stella Maris“ w Mechernich przez ks. bpa Edwarda Materskiego z Radomia.

 • Ponowne otwarcie „Domu Effata“

  10 sierpnia 2003, po rocznym remoncie i renowacji, otwarty został ponownie „Dom Effata“ w Blankenheim.

 • Imprimatur dla reguł Communio in Christo w języku polskim

  26 września 2003 ks. abp Nowak z Częstochowy nadaje Imprimatur dla druku i szerzenia   reguł Communio in Christo w języku polskim.

 • Odwiedziny z Indii

  19 kwietnia 2004 r. biskup Geevarghese Mar Divannasios z Syro-Malankara z diecezji Bathery w Indiach przybywa z wizytą do Communio in Christo w Mechernich. Następnie odbyła się wspólna Eucharystia i uroczyste otwarcie organów w kaplicy domowej, które zostały podarowane przez o. Van den Hoven z Oud Valkenburg.

 • Rozpoczęcie działalności w organizacji „Stoły dla potrzebujących” w Mechernich

  W maju 2004 Communio in Christo aktywnie współdziała w powstaniu „Stołów dla potrzebujących” w Mechernich. Od tego czasu Communio in Christo angażuje się w cotygodniowym  dzieleniu żywności i innych dóbr codziennego użytku dla potrzebujących.

 • Pierwszy koncert benefisowy na rzecz hospicjum

  3 lipca 2004 odbywa się pierwszy koncert benefisowy znanego tenora Johannesa Kalpersa na rzecz hospicjum Communio „Stella Maris”. W tym samym roku Kalpers przejmuje patronat nad hospicjum.  

 • Odwiedziny ks. bpa Fransa Wiertza

  27 sierpnia 2004 ks. bp Frans Wiertz z Roermond, rodzimej diecezji Matki Marii Teresy odwiedza Communio in Christo w Mechernich.

 • 20 rocznica założenia Communio

  4 grudnia 2004 ks. bp Aleksander Kaszkiewicz z diecezji Grodno na Białorusi odiwedza Communio in Christo. Ksiądz Biskup jest głównym celebransem Mszy św. Z okazji 20. Rocznicy założenia Communio. W przeddzień odbywa się wizyta trzech kapłanów Communio z zagranicy u ks. bpa dra Heinricha Mussinghoffa, biskupa dieczeji Aachen, do której należy Communio. W trakcie uroczystości rocznicowych ks. prof. dr Hermann-Josef Pottmeyer wygłasza referat na temat „Pastoralnej idei przewodniej dla realizacji Soboru Watykańskiego II”.

 • Koło przyjaciół Communio w Polsce

  lecie 2005 powstaje wśród seminarzystów Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie/Polska Koło Przyjaciół Communio.

 • Odiwedziny z Działdowa w Polsce

  2 kwietnia 2006 Hospicjum „Stella Maris“ organizuje Dzień Otwartych Drzwi. W odwiedziny przyjeżdża delegacja hospicjum, powstającego na terenie byłego obozu konceteracyjnego w Działdowie, w Polsce.

 • Wizytacja ks. bpa dra Heinricha Mussinghoffa

  W maju 2006 odbywa się wizytacja ks. bpa dra Heinricha Mussinghoffa w Domu Macierzystym oraz w placókach opieki Communio in Christo w Mechernich.

 • Obrona pracy doktorskiej w Warszawie

  8 czerwca 2006 Przeor Generalny ks Karl-Heinz Haus bierze udział w obronie pracy doktorskiej misjonarza ks. Romulada Szczodrowskiego w Warszawie. Tytuł dysertacji brzmi: „Misyjny wymiar życia i działalności Matki Marii Teresy i Communio in Christo“.

 • Święcenia biskupie ks. Wacława Depo

  Delegacja Communio in Christo 9 września 2006 bierze udział w święceniach biskupich ks. Wacława Depo, byłego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, w katedrze w Zamościu, w Polsce.

 • Podróż do Kerala/Indie

  W imieniu Przeora Generalnego małżeństwo Edo i Marie Therese Dijkstra, wraz z ks. Van den Hoven z Oud-Valkenburg udają się jesienią 2006 w podróż do Kerala/Indie.

 • Odwiedziny z Lusaki/Zambia

  W październiku 2006 odwiedza Communio in Christo ks. abp Medardo Mazombwe z Lusaki/Zambia i bierze udział w Eucharystii oraz spotkaniu Communio.

 • Odwiedziny z Zanzibar/Tanzania

  październiku 2006 pdbywa się krótka wizyta ks. bpa Augustine Shao z Zanzibar/Tanzania z okazji imprezy organizowanej przez missio w regionie diecezjalnym gór Eifel.

 • Kontrakt wspólpracy

  Dzieło Socjalne Communio in Christo w Mechernich oraz Hospicjum „Światło” w Toruniu/Polska zawierają w 2007 roku kontrakt o współpracy.

 • Biskup diecezjalny dr Heinrich Mussinghoff z wizytacją

  W maju 2007 odbywa się wizytacja odpowiedzialnego za Communio in Christo biskupa diecezji Aachen dra Heinricha Mussinghoffa, w trakcie której zwiedza on Dom Macierzysty oraz placówki opieki w Mechernich.

 • Odwiedziny Arcybiskupa Większego Morana Mor Baseliososa Kardinala Cleemisa

  Arcybiskup Większy Moran Mor Baselios Kardinal Cleemis, Katholikos, głowa Katolickiego Kościoła syro-malankarskiego w Indiach, odwiedza w czerwcu 2007, wraz z ks. Thomasem Naickamparambilem Mechernich. Katholikos przyjeżdża do Mechernich bezpośrednio z uroczystości przejęcia urzędu z rąk papieża Benedykta z Rzymu i bierze udział w pielgrzymce, wraz z Przeorem Generalnym ks. Karlem-Heinzem Hausem, Ojcem Duchownym Communio ks. Hermannem Walchem oraz ks. bp Heinrichem Mussinghoffem.

 • 23 rocznicy założenia Communio

  23 rocznica założenia Communio in Christo odbywa się 8 grudnia 2007 w Mechernich. Uroczystościom towarzyszy chór Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie/Polska. Klerycy, wraz z rektorem ks. Antonim Bączkowskim oraz delegacją Communio odwiedzają 9 grudnia ks. bpa dra Heinricha Mussinghoffa w Aachen oraz muzycznie uświetniają Nieszpory w katedrze w Aachen.

 • Ks. Gregor Stepkes sprowadza się do Domu Effata

  W 2008 ks. Gregor Stepkes wprowadza się do Domu Effata w Blankenheim i stamtąd obejmuje opieką duszpasterską sąsiednie parafie oraz Dom Effata.

 • Otwarcie biblioteki

  W czerwcu 2008  w Domu Macierzystym Communio in Christo w Mechernich otwarta zostaje nowa biblioteka.  Przeor Generalny ks. Karl-Heinz Haus zgromadził w niej, w wieloletniej pracy, obok dzieł Założycielki Matki Marii Teresy, teologiczne dzieła i literaturę, znajdującą się w bezpośredniej relacji z jej spuścizną literacką, szczególnie jednak książki dotyczące dogmatyki, a także aktualną literaturę soborową i aktualne dzieła o mistyce.

 • Ks. Jaison przybywa do Mechernich

  Ks. Jaison Thazhathil z Kerala/Indie, 4 października 2008 wydelegowany zostaje przez swego biskupa do Communio in Christo w Mechernich i przybywa do Domu Macierzystego.

 • Ks. parałat Józef Zielonka robi doktorat

  2 czerwca 2009 ks. prałat Józef Zielonka z Częstochowy/Polska broni swoją pracę doktorską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na temat „Duchowości Zakonu Communio in Christo jako podstawa życia i mistycznych pism Założycielki Matki Marii Teresy (1927-1994)”.

 • Delegacja Communio odwiedza Coventry/Anglia

  Delegacja Communio, z ks. Hermannem Walchem i ks. Jaisonem odwiedza 19 czerwca 2009 kapłana Communio ks. dra Romualda Szczodrowskiego w jego nowej placówce w Coventry/Anglia.

 • Przeor Generalny w Rzymie

  Przeor Generalny ks Karl-Heinz Haus bierze udział 4 października 2009 w otwarciu Synodu Biskupów Afrykańskich przez papieża Benedykta XVI w Rzymie.

 • 25. rocznica założenia Communio

  28 listopada 2009  Communio in Christo obchodzi 25. rocznicę założenia Communio, wraz z ks. abp Zygmuntem Zimowskim, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Obok przedstawiciela Watykanu na uroczystość przybywa również oficjalny posłannik ks. bpa dra Heinricha Mussinghoffa przewodnicząc Kapituły Katedralnej ks. Helmut Poqué.

 • Decretum Laudis

  07 września 2010 Communio in Christo otrzymuje Decretum Laudis z rąk ks. bpa dra  Heinricha Mussinghoffa z Aachen.

 • Podróż do Watykanu

  23 maja 2011 Przeor Generalny odbywa podróż do Watykanu w związku z przygotowaniami do kongresu Nowej Ewangelizacji. 15 i 16 października 2011 liczna delegacja Communio in Christo jedzie do Rzymu, aby wziąć udział w uroczystym otwarciu. 16 października 2011 Przeor Generalny, wraz z ks. Jaisonem i ks. Van den Hoven, koncelebruje Mszę św., której przewodniczy papież Benedykt XVI.  

 • Założenie Międzynarodowej Rady Communio in Christo

  7 grudnia 2011 powstaje Międzynarodowa Rada Communio in Christo.

 • Umiera ks. Hermann Walch

  27 maja 2012 umiera w Blankenheim ks Hermann Walch, zastępca Przeora Generalnego oraz Ojciec Duchowny wspólnoty

 • O. Rudolf Ammann przeprowadza się do Blankenheim

  6 stycznia 2015 o. Rudolf Ammann, kapłan szensztacki oraz członek Kapituły Communio in Christo przeprowadza się do Centro Communio w Blankenheim.

 • Ks. prof. dr Rüdiger Althaus przejmuje doradztwo

  W sierpniu 2015 ks. prof. dr Rüdiger Althaus, z Paderborn, przejmuje doradztwo i prowadzenie Communio in Christo w jego dordze ku uznaniu jako „consociatio privata“.

 • Poświęcenie kaplicy w Mechernich

  28 listopada 2015, poświęcona zostaje, położona w ogrodzie placówki opieki długoterminowej w Mechernich, kaplica dla pacjentów i ich krewnych. Kaplica zbudowana została całkowicie dzięki darom.

 • Umiera Helmut Weber

  5 grudnia 2015 umiera Helmut Weber, jeden z pierwszych członków-założycieli wspólnoty, wieloletni dyrektor naczelny i osoba odpowiedzialna za świeckich w Communio in Christo, aż do końca członek Kapituły.

 • Otwarcie kaplicy w Mechernich

  czerwcu 2016 otwarta zostaje kaplica Communio in Christo jako miejsce zadumy i modlitwy. Artystka Maria J. Fernandez z Engelsdorf, pragnąc symbolicznie oddać atmosferę tego miejsca, projektuje Pietę, figurę Matki Bożej ze zmarłym Jezusem, wykonaną z brązu.

 • Założenie wspólnoty w Ugandzie

  17 sierpnia 2017 powstaje w Ugandzie „Butiiti Communio in Christo Initiative“ (BCICI).

 • Założenie wspólnoty w Kerala

  We wrześniu 2018 ks. Jojo und s. Shiny z Kerala/Indie składają swe śluby i przejmują tym samym założenie wspólnoty Communio in Christo w Kerala.

 • Uznanie jako „Consociatio privata“

  październiku 2018  Communio in Christo uznane zostaje jako „Consociatio privata“ (kościelne stowarzyszenie prawa kościelnego) pod nazwą „Ordo Communionis in Christo“ przez ks. bpa dra Helmuta Diesera z Aachen.

 • Ks. Jaison zostaje zastępcą Przeora Generalnego

  W sierpniu 2019 ks. Jaison Thazhathil zostaje wybrany na zastępcę Przeora Generalnego