Założenie Communio in Christo

Cel założenia

Droga dla wszystkich ludzi jako Lud Boży w drodze.  

Znak nadziei

Matka Maria Teresa była przekonana, że Bóg zesłał do Ojców Soborowych Ducha św., aby był u ich boku. W swych postanowieniach i dekretach definiują oni Kościół Chrustowy w dzisiejszych czasach jako żywą wspólnotę z Chrystusem.

W nim jest miejsce dla wszystkich, którzy oczekują Odkupienia: dla wszystkich utrudzonych i obarczonych, dla biednych i bogatych, dla chorych i zdrowych, dla wierzących i wątpiących, dla kobiet i mężczyzn, dla chrześcijan i dla tych, którzy (jeszcze) nie wierzą, dla żywych i umarłych. Założycielka wierzyła, że wszyscy ludzie poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa otrzymają w darze niespodziewane szczęście oraz pokój wieczny w Królestwie Chrystusa.

Matka Maria Teresa uważała, że powołana została przez Ducha Bożego, aby w celu potwierdzenia zobowiązującego charakteru Soboru Watykańskiego II założyć „zakon”. 8 grudnia 2984 powołała do życia „Communio in Christo”. „Dążę do realizacji jedności Kościoła poprzez realizację postanowień Soboru Watykańskiego II oraz poprzez żywą jedność miłości Boga i miłości bliźniego”  - pisze Założycielka.