Reguła Ordo Communionis in Christo

Napisana przez Matkę Marię Teresę Reguła Ordo Communionis in Christo jest, zgodnie z wolą Założycielki, przedstawione w Ewangelii następstwo Chrystusowe jako droga dla wszystkich. Zdanie przewodnie brzmi: „Miłość bliźniego jest życiem w Bogu“. Do tego ruchu mogą należeć wszyscy, nikt nie będzie odrzucony. Każdy, kto żyje miłością bliźniego może być członkiem Communio in Christo. 

Matka Maria Teresy opublikowała Regułę Communio in Christo w książce pt.: „Die Nachfolge Christi – Die Ordensregel der Communio in Christo als ein Weg für alle“ – „Następstwo Chrystusowe – Reguła Zakonu Commmunio in Christo jako droga dla wszystkich“, Paderborn 2001. Reguła przetłumaczona została na jęz. angielski, francuski, holenderski, polski i malayalam.