Struktura Communio in Christo

1. Sozialwerk Communio in Christo e.V.

Zarząd:  Norbert Arnold i Manfred Lang

Dzieło Socjalne kieruje placówką opieki „Dom Effata” w Blankenheim,  Placówką Opieki Długoterminowej „Communio in Christo” w Mechernich oraz Hospicjum „Stella Maris”, również w Mechernich, liczących łącznie 200 miejsc i zatrudniających 290 pracowników. Dzieło Socjalne Communio in Christo T.z. liczy sobie ok. 25 członków. Jest to ścisły krąg osób zainteresowanych dziełami, a także Kapituła.

2. Communio in Christo e. V. (Communio in Christo T.z.)

Zarząd:  O. Rudolf Ammann und ks. Jaison Thazhathil

Stowarzyszenie służy rozpowszechnianiu duchowości Matki Marii Teresy oraz wspieraniu ludzi potrzebujących, chorych, starszych oraz niepełnosprawnych na całym świecie. Ponadto jest wydawcą książek i pism. Stowarzyszenie jest odpowiedzialne za zbieranie środków (datków) na rzecz Dzieła Socjalnego. Liczy ono ok. 40 członków. Jest to krąg osób zaangażowanych, częściowo jak w przypadku Dzieła Socjalnego (zob.1)

3. Förderverein Hospiz Stella Maris e. V. (Stowarzyszenie Wspierające Hospicjum Stella Maris T.z.)

Zarząd: Heiner Dieroff

Pięć dalszych osób, do tego Przeor Genralny ks. Karl-Heinz Haus oraz dyrektor naczelny Dzieła Socjalnego Norbert Arnold są członkami pierwotnymi zarządu. Stowarzyszenie Wspierające jest odpowiedzialne za zebranie części własnej w ramach refinansowania, wynoszącej 5 % kosztów łącznych utrzymania hospicjum. Stowarzyszenie Wspierające liczy ponad 300 członków.

4. Unitas GmbH (Unitas sp.z o.o)

Kierownictwo: Siostra Dorothea Rolfes i Edo Dijkstra

Unitas sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz placówek opieki. Jest w 100 % spółką-córką Dzieła Socjalnego.

5. Kapituła

Kapituła jest pomostem między Ordo Communionis in Christo Dziełem Socjlanym Communio in Christo (zob.1) oraz Communio in Christo T.z. (zob.2)

Skład: 4 członków i 4 zastępców, wśród nich znajdują się również osoby fachowe. Przewodniczącym jest Przeor Generalny, który powołuje także członków Kapituły.

6. Rada Międzynarodowa

Przeor Generalny jest zobowiązany do powołania Rady Międzynarodowej, który – reprezentując międzynarodowe zaangażowanie Communio in Christo – który służy Przeorowi Generalnemu jako głos doradczy w duchowym kierowaniu wspólnotą.